Turystyka

Szlak przez lotniskoUwagi wstępne. Szlak ten fizycznie nie istnieje w terenie, jest to propozycja zwiedzania obiektu zaproponowana przez autora strony.

Przebieg szlaku:

Szlak rozpoczyna się w miejscu oznaczonym na mapie 1. Stąd poruszamy się starą drogą w kierunku Jeleniej Góry i Głogowa (wyłączona z ruchu w latach 70 tych w związku z rozbudową lotniska). Obecnie wybudowano nową drogę dojazdową wraz z chodnikiem i ścieżkami rowerowymi. 2. Początek obiektu, po prawej stronie zdewastowany schron. Dalej szlak prowadzi drogą gruntową w kierunku osiedla. Odbijamy na duży pas startowy. Nim poruszamy się w kierunku południowo wschodnim. 3 tutaj możemy skręcić i dojechać do miejscowości Wiechlice, gdzie znajduje się pałac (obecnie niezamieszkany). Jadąc pasem zjeżdż;amy na mniejszy rozebrany z górnej warstwy płyt. 4 zdewastowana wieża kontroli lotów. Dalej za pasami 5 znajdowała się stacja radarów obsługująca lotnisko. Obecnie teren prywatny, strzelnica. Zachowane górki, na których stały kiedyś pojazdy z antenami. 6 ostoja przyrody Bunkrowe Wzgórza. Opis w dziale przyroda. W miejscu oznaczonym 7 widoczne ślady działalności bobrów koło Kamiennego Potoku. Tutaj także przebiega wschodnia granica lotniska. Dalej drogą leśną dojeżdżamy do obiektu specjalnego. Jest to teren prywatny i wejście należy uzgadniać z właścicielem. 8 bunkier atomowy. 9 koło Kamiennego Potoku znajduje się punkt czerpania wody, obok przewrócony głaz pomnik H v Neumann, właściciela lasu. 10 magazyny rakiet na lotnisku. 11 zbiorniki na paliwo do samolotów. 14 ruina willi dowódcy lotniska. 12 pomnik Pro Patria. 13 hotel Chrobry. Szlak powraca do Szprotawy.


Pomnik Pro Patria


Pomnik Pro Patria. Położony w lasku naprzeciwko dawnych budynków sztabowych (obecnej siedziby OHP). Kolumnowy z napisami w 8 językach. Wystawili go jeńcy, którzy w czasie I wojny światowej pracowali przy budowie lotniska. Upamiętnia on ich kolegów, którzy nie dożyli końca wojny. Za nim dawniej znajdował się cmentarz. Poniżej zdjęcie pomnika w 2006 roku po renowacji, w Galerii, do której link znajduje sie poniżej pozostałe zdjęcia z 2006 roku oraz 4 zdjęcia o numerach 10 - 13 pomnika w 2005 roku zdewastowanego przez wandali.

Więcej zdjęć w Galerii


Pomnik tradycji lotniczych


Jest to pomnik - śmigłowiec Mi 2 usytuowany koło Centrum Kształcenia i Wychowania w Wiechlicach (dawne obiekty dowództwa 149 Dywizją Lotnictwa Bombowego). Został odsłonięty 26 czerwca 2013 roku. Więcej informacji na temat tego pomnika znajduje się tutaj. Źródło informacji Wikipedia
Baza noclegowa


W Wiechlicach lotnisku znajduje się hotel Chrobry. Oferuje on pokoje 1, 2, 3 osobowe, sauną, salą balową, konferencyjną. Adres ul. Jesionowa 3. Tel. 0 - 68 376 22 55.


Przyroda


W skład lotniskowej przyrody wchodzi przede wszystkim ostoja przyrody "Bunkrowe wzgórza" oraz okolice rowu leśnego Kamienny Potok.

Ostoja znajduje się we wschodniej części lotniska, przy ulicy Leśnej. W jej skład wchodzą oczka wodne, rów leśny zasilający je w wodę a także obiekty militarne położone w ich pobliżu. Ostoja jest miejscem, którego szczególnym celem jest ochrona rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Są to okazy żyjące głównie w zabagnionych stawach np błotniak stawowy, ptak z gatunku drapieżnych, bąk z gatunku czaplowatych oraz wiele innych. W okolicznym lesie żyją sarny i dziki. Bunkier dowodzenia jest miejscem zimowania setek motyli z gatunku pawików oraz ciem. Zimują w nim także nietoperze. Roślinność reprezentują m.in. wrzosowiska, torfowiska oraz kilka zespołów roślinności wodno szuwarowo błotnej. Obszar zarasta powoli drzewami z dominacją sosny i brzozy. Powstanie stawów było związane z budową lotniska. Wydobywano tam piach pod maskowanie bunkrów i schronów. Dodatkowo usypywano wały ziemne. Stawy mogły pełnić także funkcję maskującą gdyż w ich pobliżu przebiegała wschodnia granica lotniska. Dodatkowo ulokowano tam strefę specjalną z bunkrem dowodzenia. Przez okres pobytu wojsk radzieckich stawy były zatruwane produktami chemicznymi (głównie ropą i produktami ropopochodnymi), które przesiąkały z podziemnych zbiorników. Z biegiem czasu odzyskują one swój naturalny wygląd. Ostoja jest miejscem nadającym się do wypoczynku, wędkarze mogą poławiać ryby. Wieczorami można usłyszeć kukułki. Oprócz atrakcji przyrodniczych miłośnicy obiektów militarnych mogą zwiedzić bunkier dowodzenia, w którym kiedyś znajdowały się liczne pomieszczenia mieszkalne, szkoleniowe oraz wentylacyjne. Zimą można tam spotkać nietoperze. Wypoczywając należy jednak pamiętać o tym, aby nie zaśmiecać terenu.Ostoja bunkier wejście


Kamienny potok i jego okolica. Potok ten jest leśnym rowem zasilającym swoimi wodami okoliczne stawy. Jego bieg zaczyna się gdzieś w Borach Dolnośląskich a kończy ujściem do rzeki Szprotawy. Stanowił on naturalną granicę wschodniej części lotniska. Zaraz przy wiadukcie wyjazdowym z lotniska w stronę lasu i bazy atomowej niedawno natrafiono na ślady bobrów. ślady bobrzej działalności są widoczne zarówno po jednej jak i po drugiej stronie rowu. Jadąc w stronę obiektu specjalnego, skręcając w leśną drogę tuż przed bramą wjazdową dojedziemy do punktu czerpania wody. Właśnie tam znajduje się przewrócony kamień poświęcony rodzinie von Neumann, właścieli Wiechlickiego lasu. W tym rejonie warto zapuścić się w lasy. W lecie są one pełne jagód i grzybów. Lasy te zaliczane są do kompleksu leśnego Borów Dolnośląskich.Kamienny Potok


Drzewo podgryzione przez bobry